Макала

Кыргызстанда кош бойлуу аялдардын медициналык камсыздандырууга жетүүсү

No tags added.

Posted on October, 2023 by Manager

Кыргызстанда кош бойлуу аялдар Мамлекеттик кепилдиктер программасынын алкагында төрөт боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык пакетин алууга укуктуу. Бирок, бул кызматтарды алууда көптөгөн кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Долбоор Германия өкмөтү тарабынан колдоого...