Кадрдык потенциалды чыңдоо

Бишкек шаардык перинаталдык борбордун анестезиологу эпидуралдык анельгезия өткөрүү боюнча үйрөнгөн ыкмаларын практикага колдонууда.

Чакырыктар

Жогорку сапаттагы перинаталдык кызматтарды көрсөтүү үчүн саламаттык сактоо уюмдары өз кезегинде тиешелүү компетенцияга ээ жана оор учурларды дарылоодо бирдиктүү командада иштей билишкен клиникалык кызматкерлердин кесипкөй курамына ээ болуусу зарыл.

Биздик ыкма

Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте биз Германия өлкөсүнүн колдоосу алдында Бишкек шаарында курулуп жаткан жаңы Улуттук перинаталдык борборго кадрларды топтоо, пландоо, башкаруу инструменттерин иштеп чыгууну жана киргизүүнү колдоп жатабыз. Өз кезегинде ал аталган мекемедеги ачык-айкындуулукту жана сапат стандарттарын камсыз кылмакчы.

Бул кош бойлуу аялдар менен ымыркай балдар үчүн республикалык маанидеги биринчи адистештирилген мекеме жана ошол эле мезгилде Перинаталдык жардам жаатындагы квалификацияларды жогорулатуу борбору болуп калмакчы. Борбор үчүн инфраструктураны жана жабдууларды каржылоо KfW Өнүктүрүү Банкы тарабынан жүзөгө ашырылат.

Ошондой эле, долбоордун алкагында врачтар менен акушерлер ортосундагы функцияларды бөлүштүрүү методдорун иштеп чыгуу жана пилоттоштуруу жолу аркылуу перинаталдык жардам көрсөтүү боюнча функционалдык ролдор менен милдеттерди оптималдаштыруу боюнча айрым бир ооруканалар менен иш жүргүзүлүүдө.

Саламаттык сактоо министрлигинин далилдөөчү медицина бөлүмү менен болгон кызматташтыктын чегинде биз Даниялык Maternity фонду тарабынан Кыргызстандын шарттарын эске алуу менен иштелип чыккан Коопсуз төрөт боюнча мобилдүү тиркеменин адаптацияланышын колдойбуз.