Потенциалды өнүктүрүү

Милдеттер

БМСК деңгээлинде иштеген медициналык адис энеге жана жаңы төрөлгөн ымыркайга сапаттуу комплекстүү жардам көрсөтүү үчүн ар кандай иш ыкмаларына жана көндүмүнө ээ болууга тийиш.

Иш-аракеттер

Жаңы ыкмаларды жана кам көрүүнүн жаңы моделдерин киргизүү көрсөтмөлөрдү, стандарттарды жана протоколдорду иштеп чыгуу менен гана чектелбейт. Жаңы көндүмдөрдү өнүктүрүү, медициналык адистердин менталитетин өзгөртүү жана көп тармактуу коллективдерди өнүктүрүү чоң мааниге ээ. Салттуу моделдер эскиргендиктен, кызматкерлердин ролдору жана жоопкерчиликтери да ыңгайлашууга тийиш. Саламаттык сактоо министрлиги менен бирдикте биз үй-бүлөлүк медайымдардын жана дарыгерлердин функцияларын, милдеттерин жана иш жүгүн карап чыгуу менен гана чектелбестен, аларды жаңы функцияларга ылайык инсанга багытталган жардам көрсөтүүгө үйрөтүү боюнча иш алып баруудабыз. Милдеттерди кайра бөлүштүрүү төрөт үйлөрүндө кеңири колдонулат жана ошону менен компетенттүү медициналык кызматкерлердин жеткиликтүүлүгүн жогорулатат.

БМСКтын деңгээлинде жаңы адистиктерди киргизүү каралууда, бул дагы адамдардын ден соолугунун жалпы абалына тиешелүү кызматтарды көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.