Сапатты жогорулатуу

Врач-неонаталог ара төрөлгөн ымыркай баланын абалын текшерүүдө (текшерүү иштерин жүргүзүүдө).

Чакырыктар

Кыргызстандагы энелердин өлүмү менен байланышкан учурларды конфиденциалдуу иликтөө боюнча экинчи Улуттук отчёттун жыйынтыгына таянсак энелердин өлүмүнө таандык учурлардын 37 пайызы облустук деңгээлдеги медициналык мекемелерге туура келет. Өлүмдөрдүн 58% учурунда, жардам клиникалык колдонмолорго ылайык көрсөтүлгөн эмес деп аныкталган.

Биздин ыкма

Төрөт жана төрөттөн кийинки учурларда аялдарга көрсөтүлүүчү медициналык жардамдын сапатын жогорулатуу максатында биз беш региондун айрым бир саламаттык сактоо уюмдарындагы сапатты жогорулатуу боюнча комитеттердин ишине методикалык жардамдардын көрсөтүлүшүнө көмөктөшөбүз. Нускоочулук аркылуу биз мекемелер деңгээлинде стандарттарды сактоо жана сапатты жогорулатуу пландарын иштеп чыгуу үчүн тоскоолдуктарды аныктоо боюнча дисциплина аралык командаларга көмөк көрсөтөбүз. Ошондой эле, зарылчылыгына жараша техникалык консультациялар жана жабдуулар түрүндө кошумча колдоолор көрсөтүлмөкчү.

Ошондой эле, каржылоону жана сапатты жогорулатуу пландарынын жүзөгө ашырылышын колдоо боюнча стимулдарды башкаруу үчүн долбоор Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен болуучу кызматташтыктын чегинде жүзөгө ашырылат. Перинаталдык жана акушердик кызматтарга мониторинг өткөрүү үчүн пайдалана турчу маалыматтарды жыйноо сапатын жогорулатуу максатында биздин эксперттер Электрондук саламаттык сактоо борборуна жардам беришет. Мындан сырткары, аталган долбоор Эне жана баланын саламаттыгын сактоо боюнча жаңы стратегияны иштеп чыгуучу Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы жумушчу топко колдоо көрсөтөт.