Ооруканаларда кадрларды башкарууга жаңыча мамиле

Ооруканаларда кадрларды башкарууга жаңыча мамиле

Кадрларды башкаруу боюнча куралдарды берүү   © GIZ/Сина Винкель

Кыргызстан 7-майда саламаттык сактоо уюмунун ишин уюштурууда жана алар үчүн кадрларды тандоодо фундаменталдык өзгөрүүлөргө карата дагы бир кадам жасады. КР Саламаттык сактоо министрлигинин жумушчу тобунун мүчөлөрү техникалык жолугушууда өзүлөрүнүн иштеринин натыйжалары – Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун алдындагы курулуп жаткан Перинаталдык борбор үчүн кадрларды башкаруу боюнча куралдар жана мамилелер тууралуу айтып берди.

Кыргызстанда биринчи жолу мультидисциплинардык командалардын милдеттерин жана компетенциларын аныктоо үчүн системалуу мамиле пайдаланылды. Анын натыйжасы катары Перинаталдык борбордо адистер тастыкталган көндүмдөр жана так кызматтык нускамалар менен иштөөгө тийиш. Ошону менен бирге кош бойлуулук учурунда кескин оорлошуп кеткен аялдардын, ошондой эле айына жетпей төрөлгөн же оор абалдагы ымыркайлардын өмүрүн сактоо боюнча Перинаталдык борбор көрсөткөн кызматтардын сапаты Кыргызстанда эң жогору болот.

GIZ Кыргызстандагы перинаталдык саламаттык сактоо көмөктөштүгү долбоорунун эксперттери Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте жумушчу топко техникалык колдоо көрсөтүү менен перинатал-адистердин кваллификациясын жогорулатат. Сандра Блекаби адам ресурстарын башкаруу боюнча адис, эл аралык чоң тажрыйбасы менен ири салым кошту. Ал Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жана Саламаттык сактоо министрлигинин интеграцияланган эксперти жана Германиянын эл аралык миграция жана өнүктүрүү борборун колдоосу менен иш алып барат. (Center for International Migration and Development)

Адамдардын керектөөлөрүнө багытталган жогорку сапаттагы кам көрүү мультидисциплинардык командалык ишти талап кылат

Камчыбек Узакбаев (солдо)   © GIZ/Сина Винкель

Тобокелдиги жогору кош бойлуу аялга жана айына жетпей төрөлгөн ымыркайга бекем клиникалык стандарттарга ылайык адистештирилген кам көрүү зарыл. Саламаттык сактоо уюмдарында мындай жардамды ийгиликтүү көрсөтүү үчүн мамилелер жана клиникалык персоналдын саны ылайык келүүгө тийиш. Ар бир адис талаптагыдай компетенттүү болууга жана оор учурлардан чыгуу үчүн милдеттүү түрдө команда менен иштей билүүгө тийиш. Ошондой эле команданын ар бир мүчөсүнүн ролу жана жоопкерчилиги так аныкталууга тийиш.

Кыргызстан үчүн ооруканаларды башкаруу бул түп тамырынан жаңыча мамилеге өтөт. Командалык иш деген түшүнүк азырынча жок жана функционалдык иш-милдеттерди жана кесиптик компетенцияны иштеп чыгууга стандарттуу мамиле жок. Талапкерлердин кызматка (алардын формалдуу квалификациясынан айырмаланган) реалдуу көндүмдөрүнө баалоо жүргүзүлбөйт. Ошондой эле кадрларды башкаруу жана персоналды кесиптик өнүктүрүү системасы жок. Мунун баары адистердин шыктануусуна, алардын ишине жана кызмат көрсөтүүнүн сапатына кыйыр түрдө терс таасирин тийгизет.

Перинаталдык жаңы борборду түзүү бул ишти башкача өңүттө баштоого сонун мүмкүнчүлүк түзөт. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору, проф. Камчыбек Узакбаев Саламаттык сактоо министрлигинин атынан жумушчу топко жасаган аракеттери үчүн ыраазычылык билдирди. «Перинаталдык жаңы борбордун мааниси өтө жогору – деп билдирди ал, жана кадрлар – бул башкы компонент. Тартиптүү адамдарсыз иш алдыга жылбайт».

Кадрларга революция

Куралдар жана ресурстар   © GIZ/Сина Винкель

Акыркы 18 айда, клиницистерден, юристтерден жана ооруканалар ассоциациясынын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топтун 10 мүчөсү – жаңы уюм үчүн кадрларды башкаруу, куралдарды системалаштыруу боюнча ишти баш көтөрбөй жасашты. Адамдардын керектөөлөрүнө багытталган кызматтарды көрсөтүүдө команданын мүчөлөрү иштөөгө тийиш болгон ролдордун жана жоопкерчиликтердин позициялары белгиленди. Жумушчу топ клиникалык адистер үчүн да, клиникалык эмес адистер үчүн да кызматтык нускаманы, лидерлик, негизги, клиникалык, кесиптик жана базалык деп бөлүнгөн ар бир кызмат үчүн «компетенциялар каталогун» иштеп чыкты.

Персоналды ачык жана объективдүү тандоо үчүн жумушчу топ ошондой эле, талапкер өзүнүн компетенциясына канчалык деңгээлде жооп берерин аныктаган сурамжылоо жана баалоо методдорун иштеп чыкты.

GIZ Адам ресурстарын башкаруу долбоору боюнча компоненттин координатору Чолпон Асамбаева менен жолугушууда перинаталдык кызмат үчүн конкурстук тандоонун жаңы принциптерин түзүүнүн маанилүүлүгүн жана татаалдыгын белгиледи. «Эгерде жумушчу топ тарабынан сунушталган мамиле кабыл алынса, анда персоналдык жактан жалдоо адилеттүү, айкын жана объективдүү болот. Эске алынууга тийиш болгон критерийлер – талапкердин билими, көндүмү жана тажрыйбасы – негизги болууга тийиш. Бул өз жаралышынан алганда революция».

Адам ресурстарын башкаруу боюнча эксперт Сандра Блекаби, бул процесске буларды кошумчалады: «Перинаталдык борбор Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында кадрларга жаңыча кароо мүмкүндүгүн берет, анткени түзүм «нөлдөн баштап» куралат – дейт ал. Биз жаңыча иштеген мамилелерди Перинаталдык борборго киргизип гана койбостон, саламаттык сактоонун башка уюмдарына да адаптациялай алабыз».

Май 2019-жыл