ММКФду жана ЭСБру үчүн маалыматтык платформа

ММКФду жана ЭСБру үчүн маалыматтык платформа

Сертификатталган IT адистери  ©GIZ / m4health

Бишкекте 14-октябрдан 26-октябрга чейин DHIS2 программалык камсыз кылуу иши боюнча Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун (ММКФ) жана Электрондук саламаттык сактоо борборунун IT-адистерин окутуунун экинчи бөлүгү аяктады.

DHIS2 (District Health Information System) же Райондук саламаттык сактоонун маалыматтык системасы ачык баштапкы код менен атайын иштелип чыккан платформа жана өлкө ичиндеги саламаттык сактоонун отчеттуулугу, талдоо жана бардык программалары боюнча маалыматтарды берүү үчүн зарыл курал болуп саналат. Ал дүйнө жүзү боюнча 60тан ашык өлкөдө пайдаланылат. DHIS2 системасы саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерине жана саясатты аныктаган жактарга медициналык жардамдын сапатын иштетилүүчү маалыматтык панелдердин жардамы менен контролдоого жана талдоого мүмкүндүк берет.

Тренингдин натыйжасында ММКФ жана ЭСБ сегиз IT-адиси бул маалыматтык платформа жана анын модулдары менен эркин иштей алышат, алардын айрымдары Кыргызстан үчүн атайын ыңгайлаштырылган. DHIS2 боюнча эл аралык эксперттер IT-адистерге «Перинаталдык саламаттык сактоо көмөктөштүгү» долбоорунун алкагында ушул максатта сатып алынган сервердик жабдууларды орнотууга жана иштетүүгө жардам беришти.

ММК фонду бул платформаны пайдалануу менен колдонуудагы маалыматтарды интеграциялайт жана сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү боюнча маалыматтык панелдерди түзөт, ал эми Эне жана баланы коргоо улуттук борбору жана ЭСБ мээнин шал оорусу менен жабыркаган балдарды онлайн-каттоону иштеп чыгат. Онлайн-каттоо реабилитациялык борборлордогу бейтаптар жөнүндө анык маалыматты алууга жана перинаталдык кам көрүүнүн сапатына мониторинг кылууга жардам берет.

DHIS2 системасын киргизүүнү техникалык колдоого GIZ атынан өз ишмердигин жүзөгө ашырган management4Health GmbH консультация берүүчү немец компаниясы көмөктөшүүдө.