Медициналык кызматтын сапатын жакшыртуу: терең чечимдерди кабыл алууга

Медициналык кызматтын сапатын жакшыртуу: терең чечимдерди кабыл алууга

Ош облустук ҮМБда иш жакшыртуу © GIZ/Maxime Fossat

Кыргызстандын саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлери кош бойлуу аялдар жана ымыркайлар үчүн, алардан оң тажрыйба алуу максатында медициналык кызматтардын сапатын, жеткиликтүүлүгүн жана коопсуздугун кантип жакшыртуу керектигине жоопторду тынбай издешет.

«Кыргызстандагы преинаталдык саламаттык сактоо көмөктөштүгү» кыргыз-герман долбоору Бишкек жана Ош шаарларында, Чүй, Ысык-Көл жана Нарын облоасттарында 13 оорукананын жана Үй бүлөлүк медициналык борбордун сапатын жакшыртууга жаңы мамилелерди киргизүүнү сунуштайт. Ар бир мекемеде экиден насаатчы, эл аралык эксперттер иштешет. Негизги идеясы көптөгөн маселелерди өзүбүз жумуш орундардан чечүү, аялдарга жана ымыркайларга кам көрүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн командада иштөө керек.

Стандарттарды бирге аныктайбыз

2019-жылдын июнунда эки күн саламаттык сактоонун 13 уюмунун дарыгерлери, жетекчилери менен кош бойлууларга жана ымыркайларга кызмат көрсөтүүнүн сапатын баалоонун стандарттарын жана индикаторлорун тандап алышты. Ал эми эл аралык эксперттер жана насаатчылар менен өзүлөрүнүн мекемелерин баалоо үчүн куралдарды иштеп чыгышты жана Медициналык аккредитациялык комиссия тарабынан тандалган 36 стандартка КР Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун жана Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тийиштүү индикаторлору аныкталды.

GIZдолбоорунун техникалык кеңешчиси жана насаатчысы, ушул уюмдар менен иштешкен Чинара Казакбаева белгилегендей: «Кесиптештер өзүнүн ишин баалоо үчүн стандарты өзүлөрү тандоо мүмкүндүгүн максималдуу пайдаланышты. Негизинен бул жогорку тараптан таңууланат».

Өзүн өзү баалоо куралынан кийин Бишкек жана Чүй областынын ар кандай деңгээлдеги үч уюмуна тестирленди жана жеткире иштелип чыкты.

Тышкы контролдон тартып өз алдынча ишке чейин

2019-жылдын августунда долбоордун командасы сапат комитети менен биргеликте 13 уюмдун ар бири алты стандарттын мисалында методика иштеп чыгышты. Бул баалоо жүргүзүү процесси менен таанышууга жана ар бир оорукана үчүн баштапкы маалыматтарды аныктоого жардам берди.

2019-жылдын сентябрынан тартып октябрына чейин комитеттер калган 30 стандарт боюнча баалоону өзүлөрүнүн мекемелеринде өз алдынча жасашты. Долбоордун насаатчысынын колдоосу менен алынган натыйжаларды талдагандан кийин минималдуу сарптоо менен, кыска убактытта жакшыртууга мүмкүн болгон артыкчылыктуу милдеттер аныкталды. Мындай «тез натыйжалар» кызматкерлердин шыктануусуна түрткү берет жана процесске карата жоопкерчилик сезимин күчөтөт.

Областтар аралык бириккен Ош клиникалык ооруканасынын төрөт стационарынын башчысы д-р ГульбараКенжебаева алган тажрыйбасы жөнүндө оң пикири менен бөлүшөт. «Сапатты жакшыртууну башка долбоорлордон улам билем, бирок бул көйгөйлөрдү деталдуу аныктоону биринчи жолу үйрөндүм. Мамиленин мыктылыгы клиникалык маселелер менен гана чектелбестен, ошондой эле административдик жана башкаруу да камтылган, -дейт ал. Эгерде ушул стандарттарды сактоо менен ишибизди жакшырта алсак, бул баланын да,эненин да саламаттыгына таасир этет».

Ноябрь 2019-жыл.