Комплекстүү жардам

Эне өзүнүн ымыркай баласы менен Бишкек шаарындагы Улуттук эне жана баланы коргоо борборунда.

Чакырыктар

Кыргызстанда кош бойлуу аялдарга жана ымыркай балдарга камкордук көрүүдө так белгиленген клиникалык алгоритмдер менен медициналык жардамдын ар кыл баскычтарына кайра жөнөтүү механизмдери иштелип чыккан эмес. Ошондой эле адистер ортосунда тартипке келтирилген коммуникациялардын жоктугу үзгүлтүксүз камкордук көрүүгө тоскоол болууда. Мындан сырткары, кош бойлуу аялдардын айрымдары врачка өз алдынча, бирок кечигип жана эреже катары өтүшүп кетүүлөр менен кайрылышат.

Стандарттардын төмөндүгү, ачык-айкындуулуктун жоктугу, ошондой эле кайра багыттоодогу стимулдардын жолго коюлбагандыгы өтүшүп кетүүлөр коштогон кош бойлуу аялдардын өз учурунда адистештирилген жардам ала албай калуусу менен коштолот. Ошол эле учурда «өзүн-өзү багыттоо» өңдүү кеңири таралган практика алда канча жогорку деңгээлдеги мекемелердеги кадыресе төрөттөрдүн үлүшүнүн күн санап көбөйүүсүнө алып келүүдө.

Биздин ыкма

Долбоор пациенттерди кайра жолдоо үчүн процесстер менен коммуникациялар стандарттарын иштеп чыгуу жана киргизүү жаатында ар бир региондогу жумушчу топко колдоо көрсөтөт жана ал өз кезегинде адамдардын муктаждыгына багытталган комплекстүү жардамдардын стандарттарынын сакталышын камсыз кылуу, пациенттердин кайрылуучу жолдомо системасын жакшыртуу максатын көздөйт.

Ош облусунун бир районунда долбоор өтүшүп кеткен кош бойлуу учурларды дарылоо методун пилоттоштуруу максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, стационардык жана амбулатордук уюмдар менен иш алып барууда. Ошол эле учурда долбоордун алкагында ЭӨКИнин экинчи раундунун сунуштарынын жүзөгө ашырылышына колдоо көрсөтүлүүдө жана ал Ош облусундагы баштапкы медициналык-санитардык жардам деңгээлинде төрөткө чейинки көрүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу, ошондой эле үй-бүлөлүк дарыгерлер, үй-бүлөлук медайымдар жана акушер айымдар үчүн окутуучу материалдарды иштеп чыгуу максатын көздөйт.