Кызмат көрсөтүүнүн сапаты

Милдеттер

Административдик процесстерди жөнөкөйлөтүү үчүн саламаттык сактоо системасынын ар кандай деңгээлдеринин ортосундагы натыйжалуу координацияны жана өз ара байланышты камсыз кылуу.

Иш-аракеттер

Калкты саламаттык сактоо кызматтары менен жалпы камтуунун ийгилиги жана баалуулугу бардык адамдарга сапаттуу кызмат көрсөтүүдөн көз каранды. Ошондуктан сапатты камсыз кылуу саламаттык сактоо системасында маанилүү болуп саналат жана бул үчүн анын деңгээлдеринин ортосундагы өз ара байланышты жакшыртуу, башкаруу процесстерин өркүндөтүү жана медициналык мекемелерде сапат боюнча комитеттерди колдоо зарыл. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте биз бул комитеттерге алардын компетенциясын жогорулатууга жардам беребиз жана мурунку долбоордо киргизилген насаатчылык программасын өнүктүрүүнү улантабыз.Алардын жетекчилиги астында улуттук сапат жана аудит стандарттарын жергиликтүү керектөөлөргө ыңгайлаштыруу кыйла ийгиликтүү жүрүп жатат. Ошол эле учурда клиникалык көрсөткүчтөр жакшырып, бейтаптар тийиштүү деңгээлде кызмат алышат. Бүгүнкү күндө саламаттыкты сактоону санариптештирүү кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын өнүктүрүүнүн ажырагыс бөлүгү катары көбүрөөк кабыл алынууда жана долбоор өнөктөш мекемелерге баштапкы деңгээлдеги ишти жакшыртуучу санариптик чечимдерди изилдөөдө жана ишке ашырууда жардам берет. Бул бейтаптарды каттоо жана башкаруу технологияларын, инвентаризацияны, рецепттерди, насаатчылыкты жана консультацияларды, жолдомолорду жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин ортосундагы байланыштарды камтышы мүмкүн.